Uczeni, teoretycy, badacze i praktycy wzięli na tapetę karierę zawodową.

Problematyka efektywnego budowania kariery zawodowej stała się przedmiotem wielu badań, rozważań czy podstawą do dyskusji na temat edukacji i przyszłości młodych pokoleń. Pierwszym krokiem w ramach doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych jest nauczenie młodzieży, jak racjonalnie budować swoją ścieżkę edukacyjną i zawodową.

Oczywiście bez samopoznania nie da się tego zrobić.

Bez poznania swoich mocnych i słabych stron, bez dogłębnej wiedzy na swój temat, również nie zbudujesz kariery.

Na szczęście wprowadzona została na stałe do szkół rola Doradcy Zawodowego, który to ma, za zadanie, ukształtować edukacyjnie i zawodowo nasze dzieci. Jak to jest zorganizowane dziś, a jak powinno wyglądać będę pisać w kolejnym wpisie. Dziś skupię się na karierze zawodowej, która kształtowana jest już od szkoły podstawowej.

Kiedyś kariera zawodowa postrzegana była jako uzależnienie od pracodawcy – to on decydował o przyszłości pracownika, a o przydatności w firmie decydowały kompetencje twarde, specjalistyczne i konkretne wykształcenie pracownika. Za rozwój pracownika odpowiedzialny był pracodawca.

Kariera była przewidywalna, dawała bezpieczeństwo zatrudnienia. Sukces zawodowy mierzony był za pomocą awansu społecznego, wysokości wynagrodzenia. Tradycyjne podejście do kariery charakteryzowało się niską mobilnością miejsc pracy, pracownik praktycznie nie zmieniał miejsca pracy. Wynikało to również z kształtowanej lojalności i zaangażowania w organizację, w której zatrudniał się przeważnie raz na całe życie.

Współczesny rynek pracy jest trudny i nieprzewidywalny, głównie ze względu na zmiany gospodarcze. Dziś informacja oraz wielozadaniowi, elastyczni i współpracujący pracownicy są najcenniejszym zasobem w organizacji. Obok aktywów rzeczowych i finansowych, największą wartość w firmie tworzą zatrudnieni w niej ludzie. Technologia dziś jest dostępna dla wszystkich organizacji. To ludzie czynią przedsiębiorstwo bardziej konkurencyjne, nie technologia. Polityka personalna musi zachęcać bardziej wyróżniających się, utalentowanych pracowników do pozostania w danej pracy.

Adaptacyjność człowieka wobec szybko zmieniającego się rynku pracy wyraża się poprzez skuteczne reagowanie na zmiany w otoczeniu oraz wykorzystanie informacji o sobie do planowania kariery.

Współcześnie pracodawca traktowany jest, jako potencjalnie stwarzający możliwość rozwoju własnych kompetencji. W zamian za dobrze wykonaną pracę, oferuje swoim pracownikom różnego rodzaju szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje, umiejętności i kompetencje. Dla pracownika najważniejsze stają się kompetencje transferowalne, czyli takie, które będzie mógł wykorzystać w innych miejscach zatrudnienia. Często ważniejsze staje się możliwość zwiększenia kapitału kompetencyjnego, niż wysokość wynagrodzenia. Taki sposób bycia ma pomóc na niepewnym i niestabilnym rynku pracy.

Dziś każdy z nas ponosi odpowiedzialność za własną drogę zawodową i wszelkie wybory są naszą indywidualną sprawą. Obok kompetencji i umiejętności ważne są osobiste wartości i potrzeby, które to, wpływają na nasze wybory zawodowe czy edukacyjne. Kariera zawodowa bardzo mocno jest skorelowana z naszym rozwojem osobistym i budowana jest przez całe nasze życie.

Rola doradcy zawodowego jest pomoc młodym adeptom szkoły pomóc zaprojektować karierę, tak, aby była spójna z indywidualnym potencjałem jednostki. Starajmy się więc, aby moment wejścia na rynek pracy nie okazał się porażką.

W najbliższej przyszłości powstanie także zapotrzebowanie na specjalistów o trudnych dziś do określenia kompetencjach i wiele nowych zawodów, których celem będzie zapełnienie luki na rynku pracy powstałej na skutek rozwoju poszczególnych branż. Wszyscy doskonale wiedzą, czym zajmuje się lekarz, prawnik, kowal, czy pracownik biura turystycznego. A czym zajmuje się scrum master, groomer, specjalista ds. e-commerce czy food designer wiedzą już tylko nieliczni. Jednak takie zawody powstają, gdyż pojawia się zapotrzebowanie na konkretne umiejętności odpowiadające działalności poszczególnych firm i organizacji.

Rynek pracy jest miejscem, w którym szereg zmian zachodzi szybko, niejednokrotnie stawiając pracowników przed wyzwaniami, niespodziewanymi lub nieprzewidzianymi zmianami. Ta dynamika powiązana jest ze zmianami gospodarczymi, ale także z rozwojem współczesnego świata (np. technologii). Funkcjonowanie na tak wymagającym rynku, wymusza na pracownikach ciągłe dopasowywanie do zmieniających się okoliczności. Dla przykładu, dzisiejsze wybory edukacyjne powodowane modą, mogą okazać się nietrafione po ukończeniu wieloletniej szkoły. Popularność danego zawodu generować będzie wielu specjalistów, których rynek pracy nie będzie mógł przyjąć w takiej liczbie. Zatrudnienie w danej branży znajdą więc nieliczni,   a pracodawcy będą mogli swobodnie wybierać spośród potencjalnych pracowników. Potencjalni absolwenci konkretnych szkół zmuszeni będą do odkrywania innej ścieżki kariery i poszukiwania różnych możliwości zatrudnienia.

Ta sytuacja spowoduje, że sukces na rynku pracy odniosą osoby umiejące odpowiednio zareagować w takiej sytuacji.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *